Třídní web III. A

Týdenní plán

10.2. - 14. 2. 2020

24. TÝDENNÍ PLÁN 

Výuka:
ČJ - v.s. po S, četba knihy Pipi Dlouhá punčocha
M - nové 0 - 1000
PRV - Neživá příroda, Svět kolem nás
 

Důležitá informace pro rodiče:

Vážení rodiče,

po dobu mé nemoci mě bude zastupovat paní vychovatelka Heralová. V českém jazyce procvičujte doma s dětmi již probraná vyjmenovaná slova, nově po S, v matematice trénink 0 - 100 pamětně, písemně, násobilka, nově 0 - 1000 dle pracovního sešitu z matematiky.
Geometrie - práce s kružítkem, správné držení, tvoříme obrazce, domácí průprava.

V prvouce si budou děti opakovat vše o neživé přírodě ze zápisů ve školním sešitu a v učebnici.

děkuji
tř. uč.