Třídní web III. A

Týdenní plán

16.12. - 20.12. 2019

16. TÝDENNÍ PLÁN 

Výuka:
ČJ - v.s. po L, M
M -  geometrické pojmy, procvičování násobilky, nové - sčítání dvoucif. čísel bez přechodu
PRV - Neživá příroda

Společný referát na téma "Vánoce"- do 18. 12.

 

 

Důležitá informace pro rodiče:

Ve čtvrtek 19. 12. jedeme do kina na Č.Most.
Sraz u školy v 7:30 hod. nebo přímo v CČM o vstupu do kina, nejpozději v 8:15 hod.
Vstupenky budou hrazeny z peněz výstavy.

V pátek 20. 12.  - vánoční besídka ve třídě - cukroví, dárek pro spolužáka....

 
 

děkuji
tř. uč.